درد معده و ورم معده به طور معمول از سردی به وجود می آید و شما می توانید به راحتی از طریق طب سنتی به درمان آن بپردازید