برای درمان ورم معده با طب اسلامی اولین راه این است که به فرموده های پیامبر اکرم (ص) در مورد آداب غذایی بیشتر دقت شود تا از مشکلات معده دور باشیم