طب سنتی یکی از روش های درمانی قوی و غنی در جهان می باشد و برای درمان ورم معده نسخه های بسیار قوی در آن وجود دارد